Tips & Tricks


Terug naar overzicht

26-11-2019

Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen!

Opmerkelijk, dat in deze tijd van gelijkheid en inclusiviteit, vrouwen nog steeds gemiddeld 5.000 euro minder per jaar verdienen dan mannen. Wat zelfs blijkt, de kloof groeit! En, hoe hoger de opleiding, hoe groter het gat. Vrouwen met een universitaire opleiding verdienen tot 12.000 euro minder per jaar, blijkt uit het NSO 2019.

Ondanks alle pogingen tot gelijke behandeling, waarbij het zelfs verboden is bij wet, lijkt het maar niet te lukken om de kloof te dichten. Ook als er geen verschillen bestaan in persoons- en baankenmerken en functioneren, verdienen mannen in het bedrijfsleven 7% meer dan vrouwen.

Intermediair geeft in hun artikel “Waarom veel vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen” een aantal redenen die dit fenomeen zouden kunnen verklaren.

Vrouwen onderhandelen slechter tijdens het sollicitatieproces.
Zou dit komen door de bescheidenheid van de vrouw of de overschatting van de man?

Vrouwen werken vaker parttime.
Hierdoor bouw je minder snel ervaring op, wat invloed heeft op de waardering.

Vrouwen worden zwanger.
De verwachting dat een vrouw een korte of lange tijd haar baan moet onderbreken maakt haar minder geschikt voor verantwoordelijke banen waar continuïteit gewaarborgd moet worden.

Vrouwen zijn geen manager.
Een vooroordeel van oudsher, ook vrouwen maken zich schuldig aan dit vooroordeel.

Vrouwen kiezen vrouwenberoepen.
Veel beroepen die we associëren met vrouwelijke kenmerken, zoals de verpleegkundige in de zorg en de leraar in het basisonderwijs, betalen gemiddeld genomen slechter.

Bekijk ook eens of jij wel genoeg verdiend en laat je zeker niet uit het veld slaan!Terug naar overzicht